สารบัญ มิลินทปัญหา [เสียงอ่าน (File List)]

ภายในเล่ม

[ไฟล์ ถูกบรรจุอยู่รวมใน DVD ชุดพระอภิธรรมปิฎก 12 แล้ว]

 
 • 01 ตอน 1 คำนมัสการ เริ่มเรื่อง.mp3
 • 02 ตอน 1 ปุพพโยคะ.mp3
 • 03 ตอน 2 มหาเสนะเทพบุตรจุติ.mp3
 • 04 ตอน 3 พระนาคเสนไปศึกษาต่อ.mp3
 • 05 ตอน 4 เริ่มถามปัญหา.mp3
 • 06 ตอน 4 ปัญหาที่ 2 ถามพรรษา.mp3
 • 07 ตอน 5 ปัญหาที่ 1 ถามลักษณะศรัทธา.mp3
 • 08 ตอน 6 ปัญหาที่ 1 ถามความืบต่อแห่งธรรม.mp3
 • 09 ตอน 7 ปัญหาที่ 6 ถามการถือกำเนิดแห่งนามรูป.mp3
 • 10 ตอน 7 ปัญหาที่ 7 ถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเสน.mp3
 • 11 ตอน 8 ปัญหาที่ 6 ถามเรื่องผู้ถึงเวทย์.mp3
 • 12 ตอน 9 ปัญหาที่ 3 ถามการเกิดแห่งอายตนะ 5.mp3
 • 13 ตอนที่ 10 ปัญหาที่ 1 ถามความรักร่างกายของบรรพชิต.mp3
 • 14 ตอนที่ 11 ปัญหาที่ 8 ถามเรื่องความไกลแห่งพรหมโลก.mp3
 • 15 ตอนที่ 12 นอกวรรค โคดมีปัญหา.mp3
 • 16 ตอนที่ 13 เมณฑกปัญหา ปัญหาที่ 1 ว่าด้วยการบุชาพระพุทธเจ้า.mp3
 • 17 ตอนที่ 14 ปัญหาที่ 3 ถามเรื่องโปรดให้พระเทวทัตบรรพชา.mp3
 • 17 ตอนที่ 15 ผลบุญทันตา.mp3
 • 18 ตอนที่ 16 พระเจ้าสิวิราช.mp3
 • 19 ตอนที่ 17 ปัญหาที่ 7 อายุพระศาสนา 5000 ปี.mp3
 • 20 ตอนที่ 18 ปัญหาที่ 8 สำเร็จสัพพัญญุตญาณ.mp3
 • 21 ตอนที่ 19 ปัญหาที่ 9 ถามสิ่งที่ควรทำยิ่งของพระพุทธเจ้า.mp3
 • 22 ตอนที่ 20 ปัญหาที่ 2 ปัญหาที่แก้ด้วยการพักไว้.mp3
 • 23 ตอนที่ 21 ปัญหาที่ 4 ถามเรื่องพ้นบ่วงมรณะ.mp3
 • 24 ตอนที่ 22 ปัญหาที่ 6 ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์.mp3
 • 25 ตอนที่ 23 ปัญหาที่ 9_1 ถามเรื่องการทำบาปของผู้ไม่รู้.mp3
 • 25 ตอนที่ 23 ปัญหาที่ 9_2 ถามเรื่องการทำบาปของผู้ไม่รู้.mp3
 • 26 ตอนที่ 24 ปัญหาที่ 6 ถามเรื่องสะเก็ดศิลาถูกพระบาท.mp3
 • 27 ตอนที่ 25 ปัญหาที่ 4 ถามเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า.mp3
 • 28 ตอนที่ 26 ปัญหาที่ 5 ถามถึงความเสมอและไม่เสมอแห่งกุศลและอกุศล.mp3
 • 29 ตอนที่ 27.0.3 ปัญหาที่ 3 ถามถึงความเป็นพระอรหันต์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์.mp3
 • 29 ตอนที่ 27.1.3 ปัญหาที่ 1 ถามเรื่องพระสึก.mp3
 • 30 ตอนที่ 27.2.3 ปัญหาที่ 4 ถามเรื่องสมณะทุศีล คฤหัสถ์ทุศีล.mp3
 • 31 ตอนที่ 28 ปัญหาที่ 2 ถามเรื่องเวทนาทางกาย ทางใจของพระอรหันต์.mp3
 • 32 ตอนที่ 29 วรรคที่ 8 ปัญหาที่ 1 ถามถึงความตายแห่งยักษ์.mp3
 • 33 ตอนที่ 30 ปัญหาที่ 6 ว่าด้วยการกระทำทุกกรกิริยา.mp3
 • 34 ตอนที่ 31 วรรคที่ 9 ปัญหาที่ 1 ถามถึงกาลมรณะ อกาลมรณะ.mp3
 • 35 ตอนที่ 32 ปัญหาที่ 7 ถามถึงที่ตั้งนิพพาน.mp3
 • 36 ตอนที่ 33 ปัญหาที่ 9 ถามเกี่ยวกับธุดงค์.mp3
 • 37 ตอนที่ 34 อุปมาองค์ 1 แห่งกระแต.mp3
 • 38 ตอนที่ 35 องค์ 5 แห่งอากาศ.mp3
 • 39 ตอนที่ 36 มังกฏวรรคที่ 6 องค์ 1 แห่งแมงมุม.mp3

 • [ไฟล์ ถูกบรรจุอยู่รวม ใน DVD ชุดพระอภิธรรมปิฎก 12 แล้ว - หรือ DVD_Download(*กลุ่มอื่นๆ)]

  แผ่น VCD จากมโนธรรม | Home | พระอภิธรรม | ติดต่อ | CD Content | พระอภิธรรม อรรถกถา (อธิบาย /Advance /Extend)